شمشیربازی

شمشیربازی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا، تیم سابر ایران به مدال برنز رسید

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر جوانان ایران با شکست مقابل کره جنوبی به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا رسید.

2 تیر 1398