کشتی فرنگی

خبرنگاران 11 خوزستانی برای حضور در مسابقات کارگری دنیا انتخاب شدند

اهواز - خبرنگاران - رییس هیات ورزش کارگری خوزستان گفت: پس از آنالیز های به عمل آمده، 11 ورزشکار خوزستانی جواز حضور در مسابقات کارگری دنیا را دریافت کردند.

13 مرداد 1398

کشتی فرنگی قهرمانی دنیا، برتری علیاری در نخستین دیدارش در شانس مجدد

مهدی علیاری، نماینده وزن 97کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی دنیا در نخستین مبارزه خود در گروه بازنده ها برابر حریفی از قرقیزستان صاحب برتری شد.

18 اسفند 1397