اخبار سیاسی

شروع نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور موگرینی

هفتادمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی صنعت کتاب و نشر دنیا با حضور مقام های سیاسی کارش را شروع کرد.

27 بهمن 1397

مظاهری: درباره مسائل سیاسی نمی توانم حرف بزنم

در مورد بازی کردن نمی دانم چه بگویم اما اینکه به تیم خارجی نرفتم، بحث مبلغ رضایت نامه بود.

20 بهمن 1397