تکواندو

مرادی: مکاتبه با فدراسیون جهانی وزنه برداری پروژه پوسیده ای بود، درِ فدراسیون به روی همه باز است

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: به زودی جلسه ای با کاندیداهای فدراسیون وزنه برداری و دیگر منتقدان خواهم داشت تا همه در کنار هم قرار بگیریم در این خصوص اعلام فراخوان ملی خواهیم کرد.

23 مرداد 1398